Hledat ...

Centrální depozitář cenných papírů – informace a služby pro veřejnost i profesionály

Novinky:

Odstávka důvěrné části ISB a služeb pro širokou veřejnost

2. 6. 2017 11:51

Z důvodu údržby interní datové sítě CDCP nebudou ve dnech od 2. 6. 2017 (od 20 hod) do 4. 6. 2017 (do 20 hod) dostupné služby ISB v důvěrné oblasti. Ze stejného důvodu nebudou na stránkách CDCP dostupné některé služby, které jsou určené pro širokou veřejnost (např. žádost o identifikátor LEI). Za případné komplikace se předem omlouváme.

Změny pro přidělování a prodloužení platnosti LEI

1. 6. 2017 3:44

Centrální depozitář informuje, že na základě nových požadavků stanovených GLEIF (Global LEI Foundation) a ROC (Regulatory Oversight Committee), je nucen požadovat při žádosti o LEI nebo ročním prodloužení LEI také informace týkající se mateřských společností, kterých se týká konsolidace dle účetních standardů. Společnosti mají právo své mateřské společnosti neuvádět, ale musí v žádosti vybrat důvod nezveřejnění.   Kvůli této nové povinnosti je upravena žádost o přidělení LEI a také zavedena nová služba aktualizace LEI, přes kterou může držitel LEI doplnit či aktualizovat nezbytné údaje. V obou službách je dostupná nápověda pro vysvětlení jednotlivých pojmů, tak aby vyplnění bylo intuitivní. V případě roční aktualizace budou všichni držitelé LEI několik týdnů v předstihu informováni prostřednictvím kontaktního emailu o následném postupu nutné aktualizace. Až po aktualizaci prostřednictvím LEI portálu bude možné zaplatit poplatek pro prodloužení platnosti LEI.

Změna rozhraní ISB

3. 1. 2017 14:57

Upozorňujeme všechny uživatele ISB, že s účinností od 1. 6. 2017 dochází ke změně struktury výstupního XML, rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.